Wednesday, February 6, 2013

Youtube Tips: Cover Dark Undereye Circles Like a Pro

Har börjat på en heltidskurs i måndags, och har haft lite svårt att uppdatera med NOTD och såvidare. Men sitter nu här på lunchen, och tänkte slänga in en bra video där Tiffany visar hur man döljer mörka ringar under ögonen! :)

No comments:

Post a Comment

I appreciate the comments, and for the sake of simplicity, I reply here.

/ Anneli.